Krokus - Leszno

ADHD

 Dziś zamieszczamy  informację o podstawowych zasadach jakie należy przestrzegać  wychowując dziecko z ADHD:

1. Dziecku z ADHD potrzebna jest rutyna.
 
2. Dzień powinien być· zaplanowany i zorganizowany tak, by nie dostarczał zbyt wielu, w dodatku chaotycznych, bodźców. Powinno się stale przestrzegać· tych samych godzin zabaw, posiłków, odpoczynku.
 
3. Maluchowi trzeba pomagać· w planowaniu zajęć· i dzielić· czas na odcinki półgodzinne. "Program" powinien wprowadzać· urozmaicenia, wyznaczać· czas na zabawę i naukę. Trzeba pamiętać· , że dziecku mającemu problemy z pamięcią krótkotrwałą należy powtarzać· polecenia, instrukcje, dane potrzebne do rozwiązania zadania domowego itp. Należy zachęcać· dziecko do przestrzegania grafiku i, zanim nie przyzwyczai się do tego, kontrolować· je.
 
4. Dziecko powinno otrzymywać· krótkie komunikaty. Zamiast powiedzieć· "zdejmij kurtkę w przedpokoju, bo jest na niej śnieg i zabrudzisz dywan", trzeba mówić· "zdejmij kurtkę" lub "kurtka" i sprawdzić· , czy dziecko to usłyszało ("Powtórz, o co prosiłem"). 
 
5. Inną ważną zasadą jest dzielenie zadań na etapy. Jeśli powiemy: "posprzątaj w pokoju", to mimo że dziecko chce to zrobić· , nie wie jak. Zrobi to, jeśli otrzyma polecenie: "poskładaj ubrania w szafie", "włóż zeszyty do biurka", "zabawki poukładaj na półkach".
 
6. Otoczenie dziecka musi być· spokojne, ciche. Nie powinno się go zbyt często i drastycznie zmieniać· .
 
7. Niska samoocena, nieumiejętność· bronienia się przed niesłusznymi zarzutami powodują, że nadpobudliwe dziecko bardzo potrzebuje i domaga się dowodów rodzicielskiej miłości, akceptacji, zapewniania, iż nie jest gorszym członkiem rodziny. Kara za złe zachowanie powinna być· natychmiastowa, sprawiedliwa, by zaistniała sytuacja nie zakłócała normalnych relacji z dzieckiem.
 
8. Planując zabawę, warto poprzeplatać· zajęcia wymagające ruchu ze spokojnymi czynnościami, np. rysowaniem, czytaniem. W ten sposób unika się znużenia uwagi jedną długotrwałą i monotonną grą.
 
9. Ważne jest, by dziecko mogło uzyskać· od dorosłego pomoc, gdy natrafi na przeszkodę, której nie potrafi samodzielnie pokonać· . Jeśli znajdzie dobrą metodę wyjścia z opresji, koniecznie trzeba je za to pochwalić· .
 
10. Korzystniejsza dla dziecka z ADHD jest zabawa w mniejszej grupie. Nadmiar wrażeń męczy, a to z kolei wywołuje wzrost niepokoju i pobudliwości.
 
11. Impulsywność· da się ograniczyć· , przypominając stale dziecku, że zanim coś zrobi, powinno pomyśleć· . Warto np. umieścić· w widocznych miejscach (nad łóżkiem, w tornistrze itp.) karteczki z takim właśnie napisem.