Krokus - Leszno

Poradnia

SZKOŁA DLA RODZICÓW

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 

W dniach od 14 września 2016 roku SS-K KROKUS zaprasza na bezpłatne warsztaty  "SZKOŁA DLA RODZICÓW - warsztaty umiejętności wychowawczych".  Projekt jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Realizacja zakłada 40 godzin (10 spotkań) warsztatowych dla rodzica/rodziców kończących się uzyskaniem potwierdzenia ukończenia warsztatów i oczywiście wzrostem kompetencji wychowawczych. Tematem warsztatów będą m.in. uczucia, kary, konsekwencje, umiejętne stawianie granic, zachęcanie do współpracy, samodzielności, rozwiązywanie problemów i konfliktów, pochwały i zachęty.

Miejsce warsztatów:
Siedziba Poradni Rodzinnej NA POMOC RODZINIE w Lesznie 
ulica Mickiewicza 2/3.
kontakt: tel. 506 968 164

 

Projekt dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Leszna

                  Poradnia Krokus

Specjalistyczna Poradnia rodzinna „Na Pomoc Rodzinie”  jest placówką publiczną prowadzoną przez organizację pozarządową.

Jej głównym celem jest wielozakresowa pomoc rodzinie umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie jest  ona w stanie sama pokonać - wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości.

Służymy bogatą ofertą usług psychologicznych, pedagogicznych, prawnych  i terapeutycznych.

Nasze usługi są  bezpłatne  - zapraszamy.
 
W celu umówienia wizyty w poradni prosimy o kontakt telefoniczny

 
 
 
 
 Działanie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Leszna