Krokus - Leszno

Komu pomagamy

Komu pomagamy?

Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Na Pomoc Rodzinie” kieruje swoje usługi do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 
Zapraszamy osoby dorosłe, które:
-przeżywają kryzys małżeński,
-czują, że nie mogą porozumieć się  ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem, albo innymi członkami  rodziny;
- mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, trudności z porozumieniem się z nimi i zrozumieniem ich,
- doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej  rodzinie,
- maja trudności z kontrolowaniem złości bądź są sprawcami przemocy domowej i chcą skorzystać z programu edukacyjno-korekcyjnego i pomocy psychologicznej/terapeutycznej;
- są rodzicami i niepokoją się  zachowaniami swojego dziecka;
- czują się niepewnie w roli rodzicielskiej;
- chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju i wychowania własnego dziecka;
- chcą porozmawiać,
 
Zapraszamy dzieci i młodzież, które:
- są zalęknione-nieśmiałe lub mają problemy ze swoimi emocjami;
- nie potrafią wyrażać swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań;
- mają trudności w kontaktach z rówieśnikami,
- przeżywają trudności w relacjach z rodzicami,
- doznają lub są świadkami przemocy;
- chcą porozmawiać,
 
Oferowana pomoc:
- porady i pomoc  pedagogiczna, psychologiczna, prawna;
- konsultacje ;
- terapia partnerska i rodzinna (krótkoterminowa i długoterminowa);
- psychoterapia indywidualna krótkoterminowa i długoterminowa;
- mediacje w sytuacjach konfliktowych.
 
Ponadto:
- grupa wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z własnymi dziećmi:
 
-warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci nadpobudliwych, impulsywnych z zaburzeniami koncentracji uwagi, z ADHD;
 
- zajęcia grupowe dla dzieci  z ADHD, lękliwych , z zaburzeniami emocji;
 
-grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób mających problemy z kontrolowaniem złości; dla sprawców przemocy domowej;